HOE KIES JE EEN INSPRAAKMETHODE?

Het kiezen van een goede inspraaktechniek is een hele opgave. Ondertussen zijn er heel veel methodieken voorhanden. Van old-school methoden tot digitale inspraakmethoden en co-creatie. Kind & Samenleving richt zich thema’s als spelen, vrije tijd, publieke ruimte en woonomgevingen. Maar met een beetje creativiteit kan je de methodieken  omvormen naar jouw thema of inspraakmoment. Het kiezen van een goede methode biedt zich aan als vooraf enkele vragen zijn beantwoord.

  • Wat en waarom wil ik iets te weten komen?
  • Wie en hoeveel kinderen en jongeren moet ik daarom bevragen?
  • Welk traject en wanneer organiseer ik best?
  • Hoe integreer ik de resultaten in de besluitvorming?

Om hierop antwoorden te kunnen formuleren hebben we korte leidraad uitgewerkt. Daarna kan je aan de slag met het uitwerken van je tool.