• Foto: Carmen De Vos

Hoe zot is ons dorp: Inspraaktool

PDF ~ 4.05 Mb
Download

Een inspraaktool voor het gemeentelijk meerjarenplan

Gemeentes zijn nu volop bezig met de opmaak van hun meerjarenplan. Dit is het belangrijkste beleidsinstrument voor de komende zes jaar. De stem van jeugd mag daar dus niet in ontbreken!

In 'Hoe zot is ons dorp?' vind je eenvoudige methodieken om met kinderen en tieners in gesprek te gaan over hun (deel)gemeente. Doe met hen de 'dorpen-test' of de 'frietjes-test', zowel in de jeugdraad als in klassen.

Per beleidsthema zijn er concrete acties voor een integraal jeugdbeleid opgesomd: van bestaande speelruimte-normen tot biblio-bus. De methodieken en beleidsvoorstellen zijn het resultaat van actie-onderzoek in 13 kleine gemeenten.