Kinderen hebben een eigen stem: dat is het uitgangspunt in ons belevingsonderzoek en bij het uitwerken van kindgerichte publieke ruimte. Omdat ook steeds meer andere organisaties belang hechten aan inspraak en participatie, delen we graag onze expertise. Hier vindt u onder meer volgende thema's:  

    • Hoe zet u een kwalitatief onderzoek met kinderen en jongeren op?
    • Hoe bouwt u een inspraaksessie op?
    • Welke tools bestaan er voor inspraak en participatie bij ruimtelijke projecten?
    • En waarom zou u eigenlijk aan inspraak en participatie doen?