Dieptescan

dieptescan
PDF ~ 537 Kb
Download

Wat is de dieptescan ?

De dieptescan is een analyse instrument om na te denken over de kansen en beperkingen van een terrein.

"Kan het terrein drager zijn van groene speelruimte?"

Dit instrument bekijkt het, vanuit zowel speelperspectief als planningsperspectief.

Wanneer maakt u gebruik van de dieptescan?

U hebt een terrein voor ogen dat een rol zou kunnen spelen in het speelruimtebeleid en dat nadere studie verdient...

U ziet kansen

  • Een bepaald terrein zou een GROENE rol kunnen spelen in het speelruimtebeleid.
  • Een terrein zou kansen kunnen bieden voor kinderspel.
  • Er is een terrein dat reeds gebruikt wordt door spelende kinderen, ….

Maar …

  • Het zal, omwille van diverse redenen, niet evident zijn om het terrein open te stellen, of aan te passen ten behoeve van spel.
  • Er zijn reeds andere claims op het terrein. Het terrein dat u op het oog hebt duikt op in andere beleidsplannen.
  • Het terrein is geen formeel speelterrein en niemand (behalve u) heeft het idee hier speelkansen te formaliseren.
  • De andere actoren hebben nog geen streefbeeld van het terrein voor ogen (misschien vrezen ze wel dat u er een ‘banale speeltuin’ op wilt installeren.

Daarom …

verdient dit terrein nadere studie, waarbij ernstig (diepgaand en vanuit alle beleidsmateries) over de potenties wordt nagedacht.

Het gaat dus niet enkel over terreinen die door het Bestuur reeds zijn aangewezen als speelplek. Elke potentieel interessante plek kan aan bod komen. Dus ook plekken waar nog niemand aan gedacht heeft als ‘formele speelruimte’, maar waarvan u de potentie wel ziet, kunnen worden doorgelicht en op die manier in het discours worden opgenomen.

Hoe maakt u gebruik van de dieptescan ?

Het is aan te raden de lijst groepsgewijs in te vullen, en zo met meerdere actoren samen een visie over het terrein op te bouwen.