Quickscan

quickscan - kinderen 1ste gebruiker
PDF ~ 1.58 Mb
Download
quickscan - kinderen als medegebruiker
PDF ~ 1.24 Mb
Download
quickscan integraal
PDF ~ 2.7 Mb
Download

In een lokale situatie komen diverse types speelruimte voor. Denk maar aan de skatesite, het voetbalveldje, het buurtspeelplein. Ook bestaan er speelruimtes met een uitgesproken groen karakter zoals bijvoorbeeld een speelbos, of een ander soort ruig speellandschap waar natuur de hoofdrol speelt.

De quickscan helpt u een terrein te benoemen (een typering te geven).

  • Dat is zinvol om een bestaande toestand in kaart te brengen (bijvoorbeeld op de ISK)
    Welke types speelterreinen hebben we en hoe zijn deze gespreid?
  • Dat is zinvol om aan een gewenste toestand te werken
    Welke nieuwe types willen we creëren?

De quickscan is eenvoudig te hanteren. 18 types worden voorgesteld d.m.v. een heel korte beschrijving en enkele foto’s. Dit laat toe om vlot het gepaste type te ‘selecteren’ (= een inschatting te maken over de vraag “met welk type site hebben we hier te maken?”).

Hierboven vindt u :

  • een overzicht van types speelruimtes (waar kinderen 1ste gebruiker zijn)
  • een overzicht van publieke ruimte waar kinderen medegebruiker zijn.
  • een overzicht waar beide bovenstaande gegroepeerd zijn in 1 pdf.