Handleiding

Om een ‘groen speelweefsel’ op maat van kinderen en jongeren in uw gemeente of stad te realiseren zijn verschillende instrumenten ontwikkeld.

Ze kunnen u - als lokaal bestuur - helpen om eenvoudig en planmatig te werken aan een goed speels weefsel in de gemeente.

Quickscan

In een lokale situatie komen diverse types speelruimte voor. Denk maar aan de skatesite, het voetbalveldje, het buurtspeelplein. Ook bestaan er speelruimtes met een uitgesproken groen karakter zoals bijvoorbeeld een speelbos, of een ander soort ruig speellandschap waar natuur de hoofdrol speelt.

De quickscan helpt u een terrein te benoemen (een typering te geven).

naar de quickscan

Dieptescan

Dit analyse instrument biedt u inzicht in de belangrijkste criteria en eigenschappen van een terrein, zowel vanuit speelperspectief als planningsperspectief. Een instrument om zicht te krijgen op de kansen en beperkingen van een terrein als ‘drager van groene speelruimte’?

naar de dieptescan

Groene speelruimtes types en varianten.

Er is meer dan ‘het speelbos’. Groene speelruimte bestaat in uiteenlopende vormen. Wilt u een speelbos ontwikkelen? En moet het eerder een ‘oerwoud’ zijn of een ‘wildernis’? Of denkt u aan een ‘wild natuurpark’? Of misschien toch een ‘groene passsageplek’?

In ‘groene speelruimtes types en varianten’ vindt u een hanteerbaar overzicht, dat u helpt bij de ontwikkeling van uw eigen groene speelkansen.

naar pagina 'types en varianten'

De interactieve speelweefselkaart

Een gebruiksvriendelijke online kaartapplicatie maakt het mogelijk om verschillende ‘lagen’ van het groene speelweefsel zichtbaar te maken: stratenplan van de gemeente, ligging van jeugdlokalen en kampplaatsen, bossen en speelzones, gemeentelijke speel- en jeugdterreinen, fietspaden, doorsteekjes en trage wegen, enzovoort. Een prima instrument in uw speelruimtebeleidsaanpak.

Ik wil de ISK bewerken. Hoe ga ik aan de slag?

Ik wil de kaart raadplegen.