Kinderen nemen deel aan de samenleving, op allerlei manieren en op allerlei terreinen. Door belevingsonderzoek trachten we inzicht te krijgen in hoe kinderen omgaan met hun leefwereld.

Dat inzicht is waardevol op zich, want kinderen en jongeren hebben minder mogelijkheden om hun eigen perspectieven kenbaar te maken. Bovendien ondersteunen we het beleid door het jeugdperspectief naast de perspectieven van andere belanghebbenden te zetten.

  • "'t Is voor mijn kamp"
  • "Maar zíe je dat dan niet?"
  • "Dat is wel diep hé"
  • "Vrijheid is schilderen op de muur"