Voor jeugddiensten en ruimtelijke planners

Deze vormingen krijgen een eigen accent naargelang de samenstelling van de groep (jeugddiensten, ruimtelijk planners, mobiliteitsdeskundigen, sportambtenaren...).
Wat heel goed werkt: een vorming met een multidisciplinair team.

OVERZICHT VAN THEMA'S

Over deze thema's hebben wij een uitgewerkt vormingsaanbod:

 • 1. Hoe creëer je een goed speelterrein?
 • 2. Kindvriendelijk en duurzaam verkavelen.
 • 3. De kansen en uitdagingen bekijken van inspraak met kinderen.
 • 4. Quick Scan Speelweefsel en speelruimtebeleid voor uw gemeente
 • 5. Ruimte voor sport en spel ('Sport en ruimte in beweging')
 • 6. Over veilige uitbating van speelruimten.
 • 7. Kindvriendelijke publieke ruimte in de stad: Tocht door Mechelen

 • Scroll verder voor meer informatie of contacteer ons voor een vorming op maat.


  MEER INFO OVER ONZE VORMINGEN

  1. Hoe creëer je een goed speelterrein?

  Een kwaliteitsvol speelterrein waar veel kinderen intens en divers kunnen spelen, zonder veel klachten van buurtbewoners. Welke speelpleinontwerper of -beheerder droomt er niet van?

  In deze vorming komen alle aspecten van planning, ontwerp en beheer van speelterreinen aan bod. De deelnemers kiezen zelf welke aspecten ze uitgediept willen zien: Welke terreinen bouw ik verder uit en welk terreinen bouw ik af? Hoe ver kunnen we gaan op deze plek? Waarmee moet ik rekening houden voor de inplanting en bereikbaarheid? Hoe kom ik te weten hoe kinderen de plek beleven en wat willen ze? Hoe komen we tot een kwaliteitsvol ontwerp? Hoe creëer je avontuurlijke speelkansen en een echt speellandschap?

  Voor: ruimtelijke planners, jeugddiensten of multidisciplinair team

  Duur: 2 uur

  2. Kindvriendelijk en duurzaam verkavelen

  Kindvriendelijke en duurzame ruimtelijke planning vertonen veel raakpunten. Kindvriendelijke planning is immers een instrument om meer sociale duurzaamheid te bereiken in woonwijken. Ze dwingt ook tot nadenken over duurzame mobiliteit, de groenblauwe structuur en woontypologieën. Tegelijk is er soms sprake van duurzaamheidsdilemma's: een energetisch duurzame wijk is niet altijd een sociaal duurzame wijk.

  Op basis van onderzoek en concrete ervaringen uit de planningspraktijk, presenteren we eerst een kader voor kindvriendelijke en duurzame woonprojecten. Vervolgens gaan we, met een uitgewerkte checklist, in kleinere groepjes aan de slag met concrete cases of ontwerpoefeningen. Deze concrete oefening prikkelt om na te denken over de concretisering van algemene principes van ruimtelijke planning. In overleg is het ook mogelijk om aan de slag te gaan met cases die u zelf meebrengt. Dit vergt echter meer voorbereiding en kan de prijs doen oplopen.

  Voor: ruimtelijke planners of multidisciplinair team, eventueel ook voor jeugddiensten

  Duur: 2 uur

  Prijs: 480 euro

  3. Over de kansen en uitdagingen van inspraak?

  Kinderen hebben een uitgesproken kijk op wat een echt leuk en uitdagend speelterrein is, maar hanteren niet de taal van de professionals. Hoe kom je toch te weten wat ze willen? Hoe vertaal je hun wildste ideeën naar een concreet plan? Creatieve inspraaksessies met kinderen en jongeren zijn een belangrijke eerste stap naar een speelplek die wérkt.

  Tijdens deze vorming wijden we u in de principes van inspraak en participatie in. Aan bod komen onder meer speelterreinen, speelweefselplannen…

  Voor: jeugddiensten, medewerkers groendiensten, medewerkers ruimtelijke planning, iedereen die betrokken is bij/interesse heeft in de ontwikkeling van speelruimte.

  Duur: een halve dag of een dag (in overleg)

  Prijs: 260 of 520 euro

  4. Quick scan speelweefsel en speelruimtebeleid voor uw gemeente

  In een quick scan nemen we in een kort tijdsbestek een sterk afgebakende vraag onder de loep. Samen met de gemeentelijke of stedelijke diensten analyseren we in één dag het speelweefsel en de ruimtelijke potenties in een wijk, een deelgemeente of een stad.

  Voor: Een interdisciplinair team van ambtenaren en politici die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het speelruimtebeleid. In de regel werken we met een lokaal team van 5 tot 10 mensen.

  Duur: één dag

  Prijs: 520 euro

  5. Intersectorale workshop 'Sport en ruimte in beweging'

  Hoe creëer je publieke ruimtes die verschillende types van beweging uitlokken? Dat is het onderwerp van deze intersectorale workshop. De workshop is bedoeld voor medewerkers uit de beleidsdomeinen sport/jeugd/vrije tijd en ruimtelijke planning. De deelnemers krijgen de nodige inspiratie om samen tot een realistisch en duidelijk einddoel te komen. De rode draad van de workshop is de publicatie 'Sport en ruimte in beweging: Sport, buurtsport en bewegen inplannen in de publieke ruimte'. De bedoeling is om met een aantal duo's van medewerkers uit sport en ruimtelijke planning rond de (teken)tafel te zitten. 

  Deze vorming gebeurt in samenwerking met Expertisecentrum Buurtsport / ISB.

  Duur: 1 dag

  Voor: ruimtelijk planners, sportdiensten, jeugdconsulenten of in team

  6. Vallen en opstaan/ Over veilige en uitdagende speelterreinen

  In deze praktijkgerichte vorming vertrekken we vanuit een pedagogische vraag: hoe kun je kinderen beschermen en toch nog voldoende spelprikkels en uitdagende plekken geven? We gaan op zoek naar het evenwicht tussen speelkansen en risico’s, met veel voorbeelden, inspirerende ideeën… Tegelijk nemen we ook de richtlijnen onder de loep, want die zijn voor uitbaters van speelterreinen niet altijd even duidelijk. Wat vraagt de wetgeving, en wat is de plaats herin van de normen voor speeltoestellen? Hoe pakt u de zaken aan als uitbater en op welke manier kan het beter? Vorming in samenwerking met Speelom.

  Voor: uitbaters van speelterreinen

  7. Kindvriendelijke publieke ruimte in de stad: Mechelen als case

  In deze laagdrempelige vorming laten we een aantal principes van kindvriendelijk ontwerp en planning zien zoals ze in de binnenstad van Mechelen in de praktijk zijn toegepast. We trekken door de stad en laten het speelweefsel zien met haar formele en informele plekken, routes en verbindingen. Samen met de groep bespreken we wat we allemaal zien, de realisaties en (gemiste of gegrepen) kansen.
  Naargelang de interesses kunnen we bepaalde klemtonen leggen bij de keuze van plekken. Ideaal als uitstap met een team. Als 'local' kunnen we tips geven voor aansluitende bezoeken of leuke eet- en drinkadressen.

  Voor: jeugddiensten, ruimtelijke planners, mobiliteitsambtenaren,... ideaal als multidisciplinair team

  Duur: 2 à 3 uur

  Prijs: 250 euro