Voor hogescholen en universiteiten

THEMA'S

  • Over de diepere betekenis van kinderspel (Wanneer is het speeltijd?)
  • De tijdsbeleving van kinderen (Nog vijf minuutjes)
  • Speels weefsel en de rol van publieke voorzieningen
  • Over hangplekken en jongeren (Plan eens een hangplek)
  • Kindvriendelijke en duurzame woonprojecten

Meer info nodig? Neem gerust contact met ons op!

Vormingen:

Wanneer is het speeltijd?

Over de betekenis van spelen voor kinderen
(interactieve lezing)

Spelen is voor kinderen veel meer dan het kwartiertje tussen de lessen in of het halfuurtje trampolinespringen in de tuin. Al spelend nemen ze hun plaats in de wereld in, ontmoeten ze andere kinderen, ontdekken ze grenzen en manieren om die weer te verleggen. In deze lezing gaan we dieper in op de betekenis van spelen, op de vraag waarom vrij spel onder druk staat, en hoe de schoolspeelplaats of het jeugdwerk een bijzondere plaats kunnen innemen. Uiteraard is er ook volop ruimte om vragen te stellen.

Door Johan Meire, doctor in de sociale en culturele antropologie. Hij deed de voorbije jaren onder meer onderzoek naar tijdbeleving en de betekenis van spelen voor kinderen.

Duur: 2 uur

Prijs: 260 euro

Vooral interessant voor: studenten in de lerarenopleiding, bachelor lager onderwijs, psychologie en pedagogische wetenschappen…

Nog vijf minuutjes

Of hoe kinderen zo hun kijk op quality time hebben
(interactieve lezing)

De tijd gaat niet zomaar voorbij. Het gezin, de sportclub of de school hebben zo hun manier om hem te organiseren. “Nog vijf minuutjes!” roepen volwassenen dan, in de hoop de regie te bewaren, en toch legt die ordening niet alles vast. Kinderen hebben immers hun kijk op tijd en quality time. Nu eens proberen ze als echte vrijbuiters de beperkingen te omzeilen, dan weer spelen ze in op kansen. Soms hebben ze even nood aan houvast, om daarna opnieuw de vrijheid op te zoeken. Hoe kan je de organisatie van de tijd door volwassenen en de beleving van kinderen beter op elkaar afstemmen?

Door Johan Meire, doctor in de sociale en culturele antropologie. Hij deed de voorbije jaren onder meer onderzoek naar tijdbeleving en de betekenis van spelen voor kinderen.

Duur: 2 uur

Prijs: 260 euro

Vooral interessant voor: studenten in de lerarenopleiding, bachelor lager onderwijs, psychologie en pedagogische wetenschappen, sociaal werk, gezinswetenschappen, orthopedagogie…

Speels weefsel en de rol van publieke voorzieningen

Spelen en ontmoeten ruimtelijk ondersteunen.

Hoe gaan spelen, ontmoeten en ruimtelijke planning samen? Hoe krijgen kinderen met hun speelse noden een plaats binnen initiatieven en publieke voorzieningen in hun woonomgeving, en hoe kunnen die initiatieven en publieke voorzieningen daar beleidsmatig op inspelen?

Via het concept van speelweefsel krijgen studenten inzicht in de impact van initiatieven en voorzieningen als een lokaal speels weefsel. Wat zijn de types en de principes van spreiding, inplanting en inrichting van speelruimte? Welke beleidsinstrumenten zijn er om aan speelruimtebeleid te doen? Hoe maak je publieke ruimte bespeelbaar? En hoe past inspraak hierin? Door studenten mee te nemen in deze vragen én hen oefeningen en toepassingen te laten maken, wordt de link gelegd tussen voorzieningen voor kinderen en de speel- en ontmoetingskansen van kinderen in hun woonomgeving.

Duur: 2 uur

Prijs: 260 euro

Vooral interessant voor: bachelor pedagogiek van het jonge kind, lager onderwijs, psychologie en pedagogische wetenschappen…

Plan eens een 'hangplek'

Tienerweefsel als methodiek voor bijzondere doelgroepen
(lezing en workshop)

Planners en ontwerpers van publieke ruimte krijgen vroeg of laat te maken met het thema 'hangjongeren'. Als jongeren rondlummelen bij het bushokje, het winkelcentrum of op pleintjes, dan vinden volwassenen dat vaak vervelend, bedreigend zelfs. Het lijkt immers of ze alleen maar in de weg lopen. Toch is net dat ‘hangen’ voor jongeren betekenisvol, want de straat, het park, de broodjeszaak bij de school zijn plekken waar ze elkaar ontmoeten.

In deze lezing bieden we een verhelderende kijk op hoe tieners en jongeren de publieke ruimte beleven en creatief naar hun hand zetten – als ze daar de kans toe krijgen. Aan de hand van concrete onderzoeken en inspraakprojecten geven we inzicht in de ruimtelijke patronen van tieners en jongeren. Door de introductie van het concept 'tienerweefsel' reiken we bovendien een methodiek aan om te plannen voor/door bijzondere doelgroepen. We stellen concrete inspraak- en onderzoekstechnieken voor die inzetbaar zijn in ruimtelijke projecten.

Vervolgens worden de studenten in een workshop begeleid om een 'tienerweefsel' uit te tekenen voor de plekken waar ze zelf opgroeiden. Het is ook mogelijk dat ze een zo’n weefsel opmaken voor eigen cases of ontwerpoefeningen. In dat geval is overleg met docenten nodig en zal de prijs iets hoger liggen.

Door Wouter Vanderstede, ruimtelijk planner, antropoloog en historicus. Hij heeft jarenlange onderzoeks- en praktijkervaring op gebied van kind- en tienervriendelijke ruimtelijke planning.

Duur: 2 uur

Prijs: 260 euro

Vooral interessant voor studenten ruimtelijke planning, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Kindvriendelijke en duurzame woonprojecten

(workshop op maat)

Kindvriendelijke en duurzame ruimtelijke planning vertonen veel raakpunten. Kindvriendelijke planning is immers een instrument om meer sociale duurzaamheid te bereiken in woonwijken. Ze dwingt ook tot nadenken over duurzame mobiliteit, de groenblauwe structuur en woontypologieën. Tegelijk is er soms sprake van duurzaamheidsdilemma's: een energetisch duurzame wijk is niet altijd een sociaal duurzame wijk.

Op basis van onderzoek en concrete ervaringen uit de planningspraktijk, presenteren we eerst een kader voor kindvriendelijke en duurzame woonprojecten. Aan de hand van die criteria en een uitgewerkte checklist evalueren studenten vervolgens de kindvriendelijkheid en sociale duurzaamheid van twee geselecteerde wijken. Dit gebeurt in kleinere groepjes. De ruimtelijke projecten kunnen in overleg met de docenten worden gekozen. Het is zelfs mogelijk dat de studenten de checklist toepassen op eigen cases of ontwerpoefeningen. Deze concrete oefening prikkelt hen om na te denken over de concretisering van algemene principes van ruimtelijke planning.

Door Wouter Vanderstede, ruimtelijk planner, antropoloog en historicus. Hij heeft jarenlange onderzoeks- en praktijkervaring op gebied van kind- en tienervriendelijke ruimtelijke planning.

Duur: 2 uur

Prijs: 480 euro

Vooral interessant voor studenten ruimtelijke planning, stedenbouw en landschapsarchitectuur.