5.Speelom

Kind & Samenleving organiseert onder de naam 'Speelom' verschillende opleidingen omtrent de veiligheid van speelruimten en de veilige uitbating ervan.

Meer info? surf naar www.speelom.be 

Basiscursus 2019

In 2001 werden het KB over de veiligheid van speeltoestellen en het KB over de uitbating van speelterreinen van kracht.

Deze wetgeving legt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een speelterrein uitdrukkelijk bij de uitbater, maar biedt meteen ook de instrumenten aan waarmee hij zijn speelterrein veilig kan maken en houden.
Tijdens deze basisopleiding krijgt de deelnemer gedurende 2 dagen het theoretisch kader aangereikt en de 2 daaropvolgende dagen wordt de theorie op het terrein in praktijk omgezet en ingeoefend.
Wie daarna slaagt in de eindproef ontvangt het attest ‘Veiligheid van Speelterreinen’ dat erkend wordt door de partnerorganisaties van Speelom vzw.

De basisopleiding richt zich tot het leidinggevend personeel dat de activiteiten betreffende de veiligheid op het speelterrein coördineert en de risicoanalyses op het terrein uitvoert en/of opvolgt.

Duur: 4 dagen + eindproef
Kostprijs 750 euro,- netto (Speelom vzw is vrijgesteld van BTW)

Voorjaar 2019: Provinciaal Domein 'Puyenbroeck' te Wachtebeke

woensdag 24 april
dinsdag 30 april
woensdag 8 mei
woensdag 15 mei

Examen: woensdag 29 mei

Inschrijven op http://speelom.fikket.com/event/basiscursus-voorjaar-2019

Najaar 2019: Provinciaal Domein 'De Halve Maan' te Diest

woensdag 9 oktober
woensdag 16 oktober
woensdag 23 oktober
woensdag 6 november

Examen: woensdag 27 november

Inschrijven op http://speelom.fikket.com/event/basiscursus-najaar-2019

Bijscholingsdag 2019

Op 22 mei 2019 organiseren we (i.s.m. FOD-Economische Zaken) een studiedag met de titel ‘Avontuurlijke natuurspeelomgevingen’.

De FOD Economie werkt aan een nieuwe veiligheidsgids “Avontuurlijke natuurspeelomgevingen”.

Het wordt een concreet hulpmiddel voor de vele uitbaters en controleurs die werk maken van speellandschappen met een natuurrijk, avontuurlijk karakter.
De studiedag wil op een concrete en tastbare manier inzicht geven in de vraag “hoe beoordeel je deze terreinen op veiligheid?”.

Eerstdaags volgt het gedetailleerde programma, maar we willen u alvast op de hoogte brengen en kans geven tot inschrijven.

Voor wie?
De studiedag is bedoeld voor houders van het Speelom-attest ‘Veiligheid van Speelterreinen’.

Wanneer?
Woensdag 22 mei 2019, van 10 tot 16 uur, met broodjeslunch.

Waar?
Provinciaal Domein ‘de Averegten’, Boonmarkt 4a, Heist-op-den-Berg

Kostprijs?
120 euro (Kind & Samenleving vzw is vrijgesteld van BTW).

Inschrijven op http://speelom.fikket.com/event/Bijscholingsdag-2019