3.Inspraak- en participatietraject

Kind & Samenleving heeft ervaring met het opzetten en uitvoeren van inspraak en participatie in verschillende sectoren.

Vraag onze begeleiding aan voor:

  • uitwerken van een inspraaktraject op uw maat
  • coaching van een inspraak- of participatietraject
    Wilt u het beleid van uw organisatie, wijk, gemeente of stad mee laten bepalen door kinderen en jongeren? Wilt u dit vooral zelf doen, maar heeft u ook nood aan ondersteuning? Dan kan K&S u bijstaan op de kritieke momenten in het traject.
  • uitvoeren van een inspraak- of participatietraject aan de hand van focusgroepen
    In een focusgroep denken kinderen in groep mee na over een onderwerp. Het voordeel van een focusgroep is dat kinderen ook verderbouwen op elkaars redenering én dat de volwassenen minder aanwezig lijken te zijn.
  • uitvoeren van een inspraak- of participatieproces aan de hand van individuele gesprekken
    Niet alle kinderen en jongeren zijn even 'georganiseerd' of laten zich organiseren. Dat maakt het dikwijls nog interessanter om hen te betrekken in een inspraak- of participatietraject. Mits een goede aanpak levert dit meestal heel rijke inzichten op.

 Contacteer ons!