2.Studie & advies kindgerichte publieke ruimte

 • Speelruimtebeleidsplanning
 • Advies en conceptplanning kindgerichte publieke ruimte en speelruimte

Speelruimtebeleidsplanning

Beleidsplannen zijn belangrijke instrumenten om op een structurele manier aan ruimtelijke speelkansen te werken. K&S biedt ondersteuning aan voor verschillende types beleidsplannen. Voor elk traject stellen we de participatie van kinderen en jongeren voorop, streven we de participatie van andere stakeholders na en werken met een lokale stuurgroep met vertegenwoordigers uit verschillende beleidsdomeinen.

 • Een speelruimtebeleidsplan
  We analyseren de bestaande toestand en stellen een actieplan op voor uw speelruimte(n)
 • Speelweefselplan/Kindvriendelijke publieke ruimte
  We starten met een integrale analyse van de kindgerichtheid van de publieke ruimte in een gemeente of stad. We stellen een toekomstvisie voor en vertalen die visie in concrete actieplannen.
 • Tienerweefselplan
  We starten met een integrale analyse van de tiener- en jongerengerichtheid van de publieke ruimte in een gemeente of stad. We stellen een toekomstvisie voor en vertalen die visie in concrete actieplannen.
 • Quick scans NIEUW!
  In een quick scan nemen we in een kort tijdsbestek een sterk afgebakende vraag onder de loep. We bieden volgende quick scans aan:
  • Quick scan speelruimte
   Een snelle lezing van knelpunten en kansen voor speelruimten.
  • Quick scan beleidsaanpak
   Een doorlichting van de aanpak van het speelruimtebeleid en het voorstellen van concepten voor een verbeterde aanpak.
  • Quick scan speelweefsel op wijkniveau
   Een antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen de speelkansen in een wijk verbeteren?’

Adviezen en conceptplanning kindgerichte publieke ruimte en speelruimte

Wij ontwikkelen voor u concepten of masterplannen voor een kindgericht woongebied, kindgerichte publieke ruimte en speelruimte. Concreet wordt dit ontwikkeld aan de hand van:

 • Zoneringsplannen
 • Inrichtingsschetsen

Contacteer ons!