1.Onderzoek naar het perspectief van kinderen en jongeren

  • Bestel onderzoek naar de kijk van kinderen op een thema
  • Laat beleid evalueren met kinderen
  • Vraag ons een kindvriendelijk advies of instrument te ontwikkelen
  • Bestel belevingsonderzoek, waarbij we met weinig vooraf bepaalde vragen naar kinderen en jongeren stappen

Hoe beleven kinderen een bepaald beleid? Hoe ervaren ze een maatschappelijke situatie of evolutie? Kind & Samenleving brengt de perspectieven van kinderen en jongeren in kaart via diepgaand onderzoek. We linken dit gezichtspunt van kinderen en jongeren met de perspectieven van andere belanghebbenden. Indien gewenst vertalen we de inzichten die naar boven komen in onze onderzoeken naar een concreet advies om de kindgerichtheid van een praktijk of instrument te verhogen.

Onderzoek naar de kijk van kinderen op een thema

Hoewel we in de samenleving vandaag veel doen in het belang van kinderen en jongeren, weten we vaak niet hoe dit voor kinderen en jongeren zelf werkt. We gaan aan de slag met het idee van 'kinderen als actor' en brengen een andere kijk op een bekend thema.

Afhankelijk van de keuzes van de opdrachtgever houden we het bij een verkenning of kunnen we dieper ingaan op het thema.

Op zoek naar een voorbeeld? We werkten voor de VLOR een project uit over de relatie tussen school en gezin en deden voor het LOP Oostende een onderzoek naar stoppen met spijbelen.

Beleid evalueren met kinderen

De vraag naar evaluatie maakt logisch deel uit van elke beleidscyclus, of het nu om het beleid van een organisatie gaat of om een overheidsbeleid. Kind & Samenleving gaat ervan uit dat beleid dat een impact heeft op kinderen en jongeren, best ook mee geëvalueerd wordt met kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren worden beschouwd als een volwaardige actor, naast alle anderen. Met onze evaluaties willen we het perspectief van kinderen een stevige plaats geven in beleid.

Op zoek naar een voorbeeld? We evalueerden de crisisjeugdhulp in Vlaanderen vanuit het perspectief van verschillende actoren.

Een kindvriendelijk advies of instrument ontwikkelen

Hoe kan een bestaand instrument kindvriendelijker gemaakt worden? Kan er een advies gegeven worden om een bepaalde praktijk te verbeteren? De ontwikkeling van een advies of een instrument begint met een studiefase. Naast bestaande literatuur over een thema, is het meestal ook zinvol om kinderen en jongeren te betrekken in de opmaak van een dergelijk advies of instrument. Kind & Samenleving biedt ondersteuning bij de vertaling van onderzoeksinzichten naar het instrument zelf.

We ontwikkelden een vragenlijst kindermishandeling voor het Kinderrechtencommissariaat.

Belevingsonderzoek: met weinig vooraf bepaalde vragen naar kinderen en jongeren stappen

Een echt belevingsonderzoek sluit aan bij de beleving van kinderen en jongeren en gunt hen zoveel mogelijk actorschap in onderzoek. Dat wil zeggen dat we met zo weinig mogelijk voorafbepaalde vragen naar kinderen en jongeren stappen, dat we open staan voor hun definiëring, dat we hen ruimte laten. Hoewel de resultaten zelden van tevoren kunnen vastgesteld worden, is de waarde van belevingsonderzoek dat de rijkdom van de leefwereld van kinderen in al haar nuances wordt getoond.

We voerden belevingsonderzoek uit bij kinderen en jongeren in armoede, naar de tijdsbeleving van kinderen en naar de levens van kinderen in situaties met een ernstig zieke ouder.

Opdrachtgevers

Kind & Samenleving voert onderzoek uit in eigen beheer, maar ook in opdracht. De laatste jaren werkten we onder meer voor volgende opdrachtgevers: Vlaamse Overheid, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (kinderen in armoede, evaluatie crisisjeugdhulp, evaluatie cliëntoverleg); Vlaamse OnderwijsRaad (VLOR) (kinderen tussen school en thuis); Lokaal Overlegplatform Oostende (stoppen met spijbelen); Kinderrechtencommissariaat (ontwikkeling vragenlijst kindermishandeling); UNICEF (jongeren in armoede); Vlaamse Gemeenschapscommissie...

Vormingen

We bieden ook tal van vormingen op maat over de manier waarop kinderen en jongeren hun leefwereld ervaren. Neem gerust eens een kijkje bij ons vormingsaanbod.

                                           

Contacteer ons!