• Projectoproep

  Projectoproep 'Tieners, jongeren en bovenlokale plannen'.

  Dien uw project in voor 1 maart met het invulformulier.

Projectoproep 'Tieners, jongeren en bovenlokale plannen'

Experimentele inspraak met tieners en jongeren binnen regionale beleidsprocessen

Kind & Samenleving lanceert, met steun van de Vlaamse Overheid, een projectoproep voor de begeleiding en uitvoering van drie inspraaktrajecten i.f.v. bovenlokale/regionale beleidsprocessen in een suburbane context. De centrale uitdaging is het experimenteren met inspraak in bovenlokale sociaal-ruimtelijke beleidsprocessen.

Wat bieden we aan?

Kind & Samenleving wil voor drie concrete bovenlokale beleidsprocessen experimentele inspraak opzetten en uitvoeren. Wij ontwikkelen voor u een inspraaktraject met 6 inspraaksessies. De resultaten worden geïntegreerd in uw sociaal-ruimtelijk beleidsproces.

Kind & Samenleving wil hiermee nagaan:

 • In welke mate het lukt om tieners en jongeren te betrekken in bovenlokale beleidsprocessen.
 • Welke aanpak en werkwijzen voor inspraak werken in zo’n bovenlokaal project.
 • Op welke manier en in welke mate tieners invloed kunnen hebben op deze beleidsprocessen.

De uitwerking van de aanpak en methodieken, de uitvoering en verwerking van zes inspraaksessies gebeuren door Kind & Samenleving. U kan aanbevelingen op maat verwachten en concrete oplossingen voor uw beleidsproces.

De deadline voor een aanvraag is 1 maart 2017.
De 3 geselecteerde projecten starten vanaf eind maart. Het inspraaktraject is afgerond in 2017.

Indienen en meer info bij Wouter Vanderstede: wvanderstede@k-s.be, tel: +32 (0)487 023 390.

Klik hier voor meer informatie over het project, de selectiecriteria en het invulformulier .

Waarom deze projectoproep?

Plannen op bovengemeentelijk niveau (bijv. intergemeentelijk, regionaal, provinciaal,...) hebben vaak een grote impact op tieners en jongeren: ze geven aan waar en hoe er ontwikkeld kan worden, hoe het openbaar vervoer wordt georganiseerd, hoe voorzieningen worden gespreid, welke sociaal-culturele initiatieven worden ondersteund,…
Alleen is het minder evident om tieners en jongeren hierin ook werkelijk te betrekken. De bovenlokale context maakt het project meestal abstract en ‘verder van mijn bed’ voor hen. Toch is het noodzakelijk om hen via participatie te betrekken.
Met deze experimentele projecten willen we hiermee ervaringen opdoen. Wij geloven erin dat wij uw beleidstraject beter en rijker kunnen maken door ook de perspectieven van jeugd in te brengen en zichtbaar te maken.

Wat kost het?

Met de steun van de Vlaamse overheid kunnen wij dit traject gratis aanbieden.

U staat wel in voor het samenbrengen van relevante groep(en) tieners of jongeren (ca. 12-18 jaar) en bent gemotiveerd om de resultaten in te brengen in het beleidsproject.

U organiseert één bijeenkomst met een aantal vertegenwoordigers vanuit de betrokken gemeentes en regio. Op die bijeenkomst worden de conclusies en aanbevelingen voorgesteld en besproken.

Welk soort project komt in aanmerking?

Bovenal moet het project een bovenlokaal/regionaal karakter hebben. Het kan gaan om sociaal-ruimtelijke planningsvraagstukken die een effect kunnen hebben op tieners en jongeren. We zoeken projecten in een suburbane context, dus in een regio waarin verstedelijking voelbaar is.

De timing van het project is van groot belang. Het inspraaktraject moet in 2017 worden afgerond en bevindt zich bij voorkeur nog in de beginfase. Tieners en jongeren moeten nog invloed kunnen hebben op de besluitvorming.

Wie kan een aanvraag indienen?

Om te kunnen indienen moet u aantonen dat u bovengemeentelijk werkt of een bovengemeentelijke samenwerking opzet. Komen o.a. in aanmerking:

 • Provinciale overheden, verenigingen of jeugdraden
 • Gemeentebesturen die een bovenlokaal project of beleidstraject ontwikkelen
 • Intercommunales, regionale verenigingen, stadsregio’s,…
 • Samenwerkingsverband tussen verenigingen i.f.v. een bovenlokaal beleidsproces
 • Entiteiten van de Vlaamse overheid of verenigingen die een regionaal beleidsproces ontwikkelen,…

Neem gerust contact op om na te gaan of u in aanmerking komt. Samen met u kunnen we de thema's, het projectgebied, de timing en doelgroepen aflijnen.

Praktisch:

De deadline voor een aanvraag is 1 maart 2017.

De 3 geselecteerde projecten starten vanaf eind maart. Het inspraaktraject is afgerond in 2017.

Klik hier voor meer informatie over het project, de selectiecriteria en het invulformulier .

Indienen en meer info bij Wouter Vanderstede: wvanderstede@k-s.be, tel: +32 (0)487 023 390.

Foto tieners in bushokjes: Carmen De Vos