Kind & Samenleving is een kennis- en expertisecentrum over de manier waarop kinderen en jongeren de wereld beleven.

Kind & Samenleving specialiseert zich in belevingsonderzoek. We vragen meer dan de mening van kinderen en jongeren. We zoeken hen op terwijl ze aan het spelen zijn, praten met hen over wat ze meemaken.

We ondersteunen lokale besturen bij kindvriendelijke ruimtelijke planning.

We leveren input om kinderen een duidelijker stem te geven in het beleid en de praktijk.

Korte berichten

Prachtig kinderboekje voor jonge mantelzorgers ~

Het onderzoek dat Kind & Samenleving uitvoerde naar jonge mantelzorgers maakte één ding duidelijk: kinderen met een ouder die ernstig ziek of gehandicapt is, hebben nood aan begrip en ondersteuning. Om hen een hart onder de riem te steken, maakten wij een boek voor 10- tot 13-jarigen. Treffende teksten en prachtige tekeningen van Gerda Dendooven bieden volop (h)erkenning.

We bieden dit boekje gratis aan. Wil u graag één of meerdere exemplaren bestellen? Stuur een mailtje naar info@k-s.be

Studiedag ‘Speelnatuur in de stad’ ~

Hoe laat je kinderen in de stad en toch in de natuur spelen? Tijdens een studiedag op donderdag 15 mei gaan deskundigen concreet in op de vraag hoe speelnatuur een plaats kan krijgen in de stad. Op het programma: praktische richtlijnen, inspirerende cases uit binnen- en buitenland…

Alle info en inschrijven via deze link.

Picto-play ~

Op zoek naar een inspraakmethodiek voor kindvriendelijke ruimte?

Kijk eens bij picto-play 1.0.

Workshop Kindvriendelijke publieke ruimte in Turnhout ~

Kind en Samenleving werkt samen met de stadsdiensten van Turnhout aan kindgerichte publieke ruimte in Turnhout. Tijdens een workshop worden de eerste oplossingen onderzocht.

Klik hier voor foto’s.

Kind & Samenleving ontwikkelt een perceptie-onderzoek bij kinderen en jongeren ~

Kind & Samenleving zal samen met De Hoge School Gent en Mediaraven onderzoeken hoe de Stadsmonitor een kindgericht luik kan integreren. Dit gebeurt op basis van kwalitatieve bevragingen, de ontwikkeling van een digitale tool en uiteindelijk een gefundeerde vragenlijst voor de steden. De opdrachtgever is het Team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid.

Kind & Samenleving voert een Speelpleinonderzoek uit. ~

Kind & Samenleving zal aan de hand van een grotere bevraging via websurveys gecombineerd met een diepgaandere kwalitatieve analyse van speelpleinwerkingen bijdragen aan de ontwikkeling van de kennis over het jeugdwerk in Vlaanderen. De opdracht is uitgeschreven door Het Agentschap voor Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

Vorming Time Check! voor IBO's ~

Hoe een evenwicht vinden tussen opvangtijd organiseren en kinderen vrijheid gunnen? De actieve vorming Time Check! voor de buitenschoolse kinderopvang zet coördinatoren en begeleiders op weg.

Childethics.com ~

Kind & Samenleving werkte mee aan een internationaal project over ethiek in onderzoek met kinderen, waarvan de nieuwe website intussen online is: http://childethics.com. We leverden onder meer een case study (pdf).

Momenteel werken wij aan onderzoek over ~

Speelpleinen, kinderen en tieners in de 'nevelstad', de sociale waarde van spelen, een kindvriendelijke stadsmonitor, vrijetijdsbesteding van Brusselse kinderen en jongeren. Nieuwsgierig? In onze e-zines houden we u op de hoogte.

Wilt u hier een aankondiging plaatsen? ~

Laat het ons weten.